<span class="rating-result before_title mr-filter rating-result-866">			<span class="no-rating-results-text">Oceń nas</span>		</span>Szczepienia zalecane

Oceń nas Szczepienia zalecane

Prosimy o opinię

Szczepienia zalecane w 1 roku życia:
• Szczepienia przeciwko rotawirusom (6-24 tydz. – dwie dawki, pierwsza dawka przed ukończeniem 12 tyg. życia)
• Szczepienia przeciwko meningokokom (od 2 m.ż.)
• Szczepienia przeciwko grypie (od 6 m.ż)

Szczepienia zalecane w 2 roku życia:
• Szczepienie przeciwko WZW t.A (od 12 m.ż)
• Szczepienie przeciwko ospie wietrznej (od 9 m.ż, najlepiej między 12 a 18 m.ż.)
• Szczepienie przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu

Dla dziewczynek w okresie szkolnym zaleca się :
• Szczepienie przeciwko ludzkiemu wirusowi brodawczaka (HPV)- od 10 r.ż (optymalnie w 11-13 r.ż.) (patrz zakładka „Zdrowie kobiety”- rak szyjki macicy-profilaktyka)

<!– Global site tag (gtag.js) – Google Analytics –><script async src=”https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-158638487-1″></script><script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag(‘js’, new Date()); gtag(‘config’, ‘UA-158638487-1’);</script>

<span class="rating-result before_title mr-filter rating-result-864">	<span class="mr-star-rating">			  <i class="fa fa-star mr-star-full"></i>	  	  <i class="fa fa-star mr-star-full"></i>	  	  <i class="fa fa-star mr-star-full"></i>	  	  <i class="fa fa-star mr-star-full"></i>	  	  <i class="fa fa-star mr-star-full"></i>	  </span><span class="star-result">	5/5</span>			<span class="count">				(1)			</span>			</span>Szczepienia obowiązkowe / BEZPŁATNE

5/5 (1) Szczepienia obowiązkowe / BEZPŁATNE

Prosimy o opinię

1 doba życia WZW B (I), gruźlica
2 miesiąc (7-8 tydz.) WZW B (II), DTPw (I), Hib (I), Pneumokoki (I)
3-4 miesiąc (po 6-8 tyg. od poprzedniego) DTPw (II), Hib (II), IPV (I), Pneumokoki (II)- po 8 tyg.
5-6 miesiąc (po 6-8 tyg. od poprzedniego) DTPw (III), Hib (III), IPV (II)
7 miesiąc wzw B (III)
13-14 miesiąc MMR (I), pneumokoki
16-18 miesiąc DTPw (IV), IPV (III), Hib (IV)
6 rok życia DTPa (I -przypominająca), OPV
10 rok życia MMR (II)
14 rok życia dTap (II-przypominająca)
19 rok życia Td (III-przypominająca)

*WZW B (wirusowe zapalenie wątroby typu B), DTP (błonica, tężec, krztusiec), Hib (Hemophilus influenzae typ B), IPV i OPV (poliomyelitis), MMR (odra, świnka i różyczka)

SZCZEPIENIA SKOJARZONE (schemat alternatywny do szczepień bezpłatnych)
Alternatywny schemat szczepienia w stosunku do finansowanego z budżetu państwa możliwy jest dzięki szczepionkom skojarzonym, które są pełnopłatne. Zaletą tych szczepionek jest przede wszystkim zmniejszenie liczby wkłuć u dziecka co poprawia komfort szczepienia.
Aktualnie dostępne są dwie szczepionki skojarzone dla dzieci w pierwszych latach życia:
• 5 składnikowa (DTP+IPV+Hib)
• 6-składnikowa (DTP+IPV+Hib+WZW B)

Dziecko do drugiego roku życia obowiązkowo powinno być zaszczepione przeciwko: żółtaczce, gruźlicy, błonicy, tężcowi, krztuścowi, chorobie Heinego- Medina, Haemophilus influenza t.B, pneumokokom oraz śwince, odrze i różyczce. W zależności od wyboru szczepionek (monowalentne czy skojarzone) dziecko otrzymuje różną ilość wkłuć.

<!– Global site tag (gtag.js) – Google Analytics –><script async src=”https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-158638487-1″></script><script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag(‘js’, new Date()); gtag(‘config’, ‘UA-158638487-1’);</script>

<span class="rating-result before_title mr-filter rating-result-862">	<span class="mr-star-rating">			  <i class="fa fa-star mr-star-full"></i>	  	  <i class="fa fa-star mr-star-full"></i>	  	  <i class="fa fa-star mr-star-full"></i>	  	  <i class="fa fa-star mr-star-full"></i>	  	  <i class="fa fa-star mr-star-full"></i>	  </span><span class="star-result">	5/5</span>			<span class="count">				(1)			</span>			</span>Dlaczego warto się szczepić?

5/5 (1) Dlaczego warto się szczepić?

Prosimy o opinię

Szczepienia są najskuteczniejszym narzędziem zwalczania chorób zakaźnych. Szczepienie całych populacji przyczyniło się do całkowitego wyeliminowania śmiertelnej choroby – ospy prawdziwej oraz do ograniczenia zachorowań na poliomyelitis (chorobę Heinego-Medina), odrę i różyczkę wrodzoną. W zwalczaniu chorób zakaźnych ważne jest aby szczepieniom podlegała jak największa liczba ludzi, jest to niezmiernie istotne zwłaszcza w świecie globalizacji i łatwości przemieszczania się. Istnieje bowiem duże ryzyko zawleczenia groźnych chorób zakaźnych z krajów gdzie szczepienia nie mają charakteru populacyjnego.

Szczepienia ochronne w Polsce są realizowane zgodnie z obowiązującym Programem Szczepień Ochronnych (PSO), który każdego roku jest uaktualniany przez Głównego Inspektora Sanitarnego.
Szczepienia obowiązkowe wykonywane są w ramach powszechnego ubezpieczenia i są bezpłatne. Poza obowiązkowymi szczepieniami wskazane są też „szczepienia zalecane” , które są pełnopłatne dla pacjentów , ale stanowią ważne uzupełnienie szczepień obowiązkowych.

Strach przed szczepieniami
Niektórzy rodzice unikają szczepienia swoich dzieci co stwarza duże niebezpieczeństwo rozwoju powikłań pochorobowych zwłaszcza małych dzieci. W ostatnich latach zauważalny jest wzrost zachorowalności na niektóre choroby zakaźne np. krztusiec, odrę.
Najczęściej obawy rodziców dotyczące bezpieczeństwa szczepionek i niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP) związane są z brakiem wiedzy i fałszywymi doniesieniami z nierzetelnych stron internetowych. Ryzyko wystąpienia poważnego odczynu poszczepiennego jest wielokrotnie mniejsze niż ryzyko i konsekwencje wynikające z zachorowania na chorobę zakaźną.
Najczęstsze odczyny poszczepienne mają charakter łagodny, szybko ustępują i są to:
• Obrzęk i odczyn zapalny w miejscu wstrzyknięcia szczepionki
• Gorączka
• Gorsze samopoczucie i rozdrażnienie
• Bolesność w miejscu wstrzyknięcia
W przypadku wystąpienia wysokiej gorączki powyżej 39°C nie ustępującej po lekach przeciwgorączkowych, wymiotów, nadmiernej senności, nieutulonego płaczu dziecka ( płacz powyżej 3 godzin), nadmiernej bladości, senności lub wiotkości dziecka należy skontaktować się z lekarzem. Poważne odczyny poszczepienne zdarzają się rzadko – 1/10 000 dawek. Każdy niepożądany odczyn zgłaszany przez rodziców jest odnotowywany w dokumentacji dziecka i zgłaszany jako NOP.
Wiarygodne strony o szczepieniach polecane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO): Vaccine Safety Net (VSN), Szczepienia.info

<!– Global site tag (gtag.js) – Google Analytics –><script async src=”https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-158638487-1″></script><script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag(‘js’, new Date()); gtag(‘config’, ‘UA-158638487-1’);</script>