<span class="rating-result before_title mr-filter rating-result-876">	<span class="mr-star-rating">			  <i class="fa fa-star mr-star-full"></i>	  	  <i class="fa fa-star mr-star-full"></i>	  	  <i class="fa fa-star mr-star-full"></i>	  	  <i class="fa fa-star mr-star-full"></i>	  	  <i class="fa fa-star mr-star-full"></i>	  </span><span class="star-result">	5/5</span>			<span class="count">				(1)			</span>			</span>Zdrowie Mężczyzny

5/5 (1) Zdrowie Mężczyzny

Prosimy o opinię

Usługi świadczone w ramach NFZ.

W Polsce mężczyźni umierają młodo. Żyją średnio o 8 lat krócej niż Polki i o 5 lat krócej niż pozostali mieszkańcy Europy. Główną przyczyną zgonów są choroby układu krążenia (choroba niedokrwienna serca, zawał serca, udar mózgu). Mniejsza niż u kobiet dbałość o zdrowie, stres, zła dieta, palenie , alkohol to najczęstsze grzechy Polaków.

WAŻNE BADANIA DLA MĘŻCZYZN

• Profilaktyczne badania w kierunku cukrzycy i chorób układu krążenia – CHUK (regularne pomiary ciśnienia tętniczego, badanie cholesterolu i glukozy)
• Męskie sprawy – zachowanie sprawności seksualnej zależne jest od wielu czynników między innymi od zaburzeń psychogennych i zaburzeń naczyniowych na tle miażdżycy, cukrzycy i nadciśnienia tętniczego. Z wiekiem dochodzi do obniżenia sprawności seksualnej, ale przy dbałości o prawidłowy styl życia ( patrz „ złote zasady” stylu życia) i przy regularnym wykonywaniu badań profilaktycznych w kierunku chorób układu krążenia i cukrzycy nie będzie to istotny problem
• Regularne profilaktyczne badanie urologiczne jąder i prostaty u pacjentów bez żadnych objawów po 40 roku życia
• Badanie ogólne moczu i badanie USG jamy brzusznej to nieinwazyjne badania, które powinny być wykonane zawsze przy dolegliwościach ze strony układu moczowo-płciowego takich jak parcie na mocz, częste oddawanie moczu, bóle przy oddawaniu moczu lub inne
• Badanie w kierunki HIV, wirusowego zapalenia wątroby typu B i typu C ( WZW t. B i WZW t.C). Są to choroby przenoszone drogą płciową , ale do zakażenia dojść może przy przerwaniu ciągłości tkanek np. u fryzjera, przy wykonywaniu tatuaży, zastrzykach, przetaczaniu krwi i innych. W ostatnich latach zauważa się znaczący wzrost zachorowań na te choroby
• Badania profilaktyczne w kierunku najczęstszych nowotworów
Nowotwory są drugą co do częstości przyczyną zgonów u mężczyzn ( pierwszą są choroby układu krążenia)

NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY U MĘŻCZYZN W POLSCE

Rak płuca (18,7%)
Rak gruczołu krokowego (15,5%)
Rak jelita grubego (12,2%)
Rak pęcherza moczowego (6,9%)
Rak żołądka (4,5%)
Rak nerki (4,0%)
Raport GUS „Sytuacja zdrowotna ludności Polski w 2016r.”

RAK PŁUCA

Rak płuc to najczęstszy nowotwór złośliwy u mężczyzn w Polsce i na świecie. Trzy razy częściej występuje u mężczyzn niż u kobiet.
Przyczyny raka płuca
Główną przyczyną zachorowania na raka płuc jest palenie papierosów. Zagrożone są też osoby , które biernie narażone są na dym tytoniowy. Inne przyczyny to narażenie na radon, azbest, metale ciężkie, zanieczyszczenie powietrza, niektóre czynniki chemiczne oraz uwarunkowania genetyczne.
Objawy raka płuc
Rak płuca we wczesnym stadium bardzo rzadko daje objawy. W miarę wzrostu nowotworu pojawiają się bardzo charakterystyczne symptomy:
• Kaszel (występuje aż u 75%pacjentów). Niepokój powinien wzbudzić kaszel utrzymujący się ponad 2-3 tyg. a także zmiana charakteru kaszlu
• Duszność
• Krwioplucie
Do mniej typowych objawów raka płuca należą chrypka, bóle w klatce piersiowej, zaburzenia połykania, chudnięcie, utrzymująca się podwyższona temperatura ( ponad 37 °C), zaburzenia czucia, zakrzepowe zapalenie żył i inne.
Rozpoznanie raka płuc
Podstawowym badaniem jest RTG klatki piersiowej. W celu potwierdzenia nowotworu i w sytuacjach wątpliwych wykonuje się tomografię komputerową, bronchoskopię a w dalszej kolejności bardziej specjalistyczne badania niezbędne w procesie diagnostyki a następnie leczenia.
Profilaktyka raka płuc
Zaprzestanie palenia jest podstawowym działaniem profilaktycznym w rozwoju raka płuca. Palenie warto rzucić w każdym wieku i nawet osoby starsze, które przez wiele lat paliły papierosy odniosą korzyści z rzucenia palenia zarówno w aspekcie zmniejszenia zachorowania na raka płuc, jak też inne nowotwory oraz choroby płuc (POCHP) i choroby układu krążenia ( nadciśnienie, choroba wieńcowa serca, zawał serca, udar mózgu).

RAK PROSTATY

Rak prostaty to drugi co do częstości po raku płuca nowotwór występujący u mężczyzn w Polsce. Aktualnie dostępne są metody wczesnego wykrywania raka prostaty co daje szansę na całkowite wyleczenie. Kwestią zasadniczą jest wykonywanie badań profilaktycznych w okresie kiedy nie ma jeszcze żadnych objawów chorobowych.
Przyczyny raka prostaty
Dokładnie nie są znane przyczyny raka prostaty. Ryzyko rozwoju tego nowotworu wzrasta wraz z wiekiem a zauważalny wzrost zachorowań występuje u mężczyzn po 60 roku życia.
Istotną rolę odgrywają też czynniki genetyczne związane z mutacją genu BRCA (który u kobiet jest odpowiedzialny za rozwój raka piersi i jajnika). Dlatego mężczyźni w młodym wieku , już po 40 roku życia obciążeni rodzinnym występowaniem raka prostaty powinni raz w roku badać się w tym kierunku. Wśród przyczyn wymienia się też czynniki środowiskowe, dietę, otyłość i palenie papierosów.
Objawy raka prostaty
Rak prostaty może rozwijać się powoli przez wiele lat nie dając żadnych objawów lub tylko o niewielkim nasileniu. Najczęstsze objawy , które mogą budzić niepokój to:
• Częste oddawanie moczu i uczucie parcia na mocz
• Częste oddawanie moczu w nocy
• Bóle lub pieczenie przy oddawaniu moczu
• Uczucie niepełnego wypróżnienia tuż po oddaniu moczu
• Oddawanie moczu wąskim strumieniem
• Krwawienie podczas oddawania moczu lub obecność krwi w spermie
W przypadku bardziej zaawansowanych nowotworów mogą pojawić się objawy ogólne takie jak chudnięcie, osłabienie oraz bóle kostne lub bóle kręgosłupa świadczące o przerzutach do kości.

Badania profilaktyczne raka prostaty
Oznaczenie swoistego antygenu sterczowego PSA we krwi wraz z badaniem prostaty per rectum zalecane są u mężczyzn już po 40 roku życia zwłaszcza z rodzinnym występowaniem raka prostaty.
Niewystarczające jest wykonanie jedynie poziomu PSA we krwi, ponieważ tylko u części pacjentów z rakiem prostaty antygen ten bywa podwyższony. Wyłącznie jednoczasowe oznaczenie antygenu PSA we krwi i badanie urologiczne prostaty per rectum można uznać za pełne badanie profilaktyczne.

<!– Global site tag (gtag.js) – Google Analytics –><script async src=”https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-158638487-1″></script><script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag(‘js’, new Date()); gtag(‘config’, ‘UA-158638487-1’);</script>

<span class="rating-result before_title mr-filter rating-result-874">			<span class="no-rating-results-text">Oceń nas</span>		</span>Zdrowie Kobiety

Oceń nas Zdrowie Kobiety

Prosimy o opinię

Usługi świadczone w ramach NFZ.

Kobiety stanowią połowę ogółu ludności w Polsce, ale nadwyżkę liczebną nad mężczyznami osiągają dopiero w grupie wiekowej 50-54 lata, a w następnych grupach wiekowych zwiększa się ona gwałtownie. Średnia długość życia kobiet w Polsce wynosi 81,6 lat i jest o 8 lat dłuższa niż mężczyzn.
Do najpoważniejszych i najczęstszych problemów zdrowotnych kobiet, które skracają życie lub doprowadzają do inwalidztwa na pierwszym miejscu są choroby układu krążenia (choroba niedokrwienna serca, zawał serca, udar mózgu), które stanowią przyczynę ok. 51% zgonów wśród kobiet ogółem (GUS, 2013).
Choroby nowotworowe są drugą przyczyną śmiertelności w Polsce. Dzięki istniejącym programom przesiewowym w kierunku raka piersi, raka jelita grubego i raka szyjki macicy możliwe jest wykrycie nowotworów w bardzo wczesnym , bezobjawowym okresie rozwoju co daje szansę na całkowite wyleczenie.

ZACHOROWANIA NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE U KOBIET W POLSCE

• rak piersi (21,9%)
• rak jelita grubego (10,1%)
• rak płuca (8,8%)
• rak trzonu macicy (7,3%)
• rak jajnika (4,7%)
• rak szyjki macicy (3,7%)
Raport GUS „Sytuacja zdrowotna ludności Polski w 2016r.”

WAŻNE BADANIA DLA KOBIET

• Raz w roku badanie ginekologiczne (cytologia, USG transvaginalne wg. zaleceń)
• Mammografia (wytyczne patrz rak sutka)
• USG piersi (wytyczne patrz rak sutka)
• Profilaktyczne badania chorób układu krążenia (patrz CHUK, badanie cholesterolu, badanie glukozy)

Choroby układu krążenia (CHUK)
Choroby układu krążenia – najczęstsza przyczyna śmierci Polaków!
Choroby układu krążenia (choroba niedokrwienna serca, zawał serca, udar mózgu) częściej dotykają kobiety niż mężczyzn, także umieralność wskutek tych schorzeń jest wyższa u kobiet niż u mężczyzn.
U młodych kobiet ryzyko zachorowania na choroby układu krążenia jest mniejsze niż w starszych grupach wiekowych. Wiąże się to z ochronną funkcją estrogenów na wartości cholesterolu, śródbłonek naczyń, wrażliwość na insulinę i czynniki krzepnięcia. U kobiet w okresie menopauzy ryzyko zachorowania i śmierci z powodu chorób układu krążenia znacząco wzrasta.

Antykoncepcja a choroby układu krążenia
Tabletki antykoncepcyjne mogą zwiększać ryzyko choroby zakrzepowo-zatorowej (zwłaszcza u palących kobiet), podnosić ciśnienie krwi i powodować wzrost triglicerydów. Kobiety chorujące na nadciśnienie tętnicze i choroby serca powinny unikać tabletek ( jak też plastrów) antykoncepcyjnych. U kobiet bez obciążeń tabletki antykoncepcyjne mogą być bezpiecznie stosowane, ale zawsze przed ich zastosowaniem należy poinformować ginekologa o wszelkich problemach zdrowotnych i obciążeniach rodzinnych np. rakiem sutka.

RAK PIERSI

Rak piersi jest to nowotwór złośliwy powstający z komórek gruczołu piersiowego, który rozwija się miejscowo w piersi oraz daje przerzuty do węzłów chłonnych i narządów wewnętrznych (np. płuc, wątroby, kości i mózgu).
Przyczyny powstawania raka piersi nie są znane. Istnieje jednak wiele czynników, które zwiększają ryzyko jego powstania.

Czynniki ryzyka raka piersi
• Wiek
Ryzyko zachorowania na raka piersi wzrasta wraz z wiekiem. Ponad 80% zachorowań występuje po 50 roku życia
• Obciążenia genetyczne
Ok. 5- 10 % raków piersi ma charakter dziedziczny związany z genem BRCA1 i BRCA2. Ryzyko zachorowania zdecydowanie wzrasta jeśli na raka piersi chorowały krewne pierwszego stopnia (matka, siostra, córka), zwłaszcza gdy do zachorowania doszło w młodym wieku.
• Czynniki hormonalne
Stosowanie antykoncepcji doustnej lub hormonalnej terapii zastępczej (HTZ)
• Styl życia
Wiele doniesień medycznych wskazuje, że otyłość i nieprawidłowa dieta związana ze spożywanie nadmiernej ilości tłuszczów oraz spożywanie alkoholu predysponują do rozwoju raka piersi. Fakt, że rak piersi częściej występuje w krajach wysoko rozwiniętych niż w Azji czy Afryce może przemawiać za dużą rolą stylu życia w rozwoju raka piersi.
• Choroba nowotworowa w przeszłości
Przechorowanie raka piersi w przeszłości aż trzykrotnie zwiększa ryzyko zachorowania powtórnie na raka drugiej piersi. Ponadto przechorowanie raka jajnika lub trzonu macicy jest również istotnym czynnikiem ryzyka.
• Wystąpienie pierwszej miesiączki w młodym wieku, czyli poniżej 12. roku życia
• Menopauza w późnym wieku, czyli powyżej 55. roku życia
• Bezdzietność
• Późny wiek, powyżej 30 roku życia, urodzenia pierwszego dziecka
• Niekarmienie dzieci piersią
• Częste spożywanie alkoholu

Badania profilaktyczne
Podstawowe badania profilaktyczne raka piersi to samobadanie, USG piersi i mammografia. Kobiety należące do grup ryzyka objęte są opieką poradni onkologicznej.

Samobadanie
Samobadanie piersi jest ważną i niezwykle prostą czynnością w procesie wykrywania zmian nowotworowych w piersiach. Na samobadanie piersi składa się oglądanie i badanie dotykowe. Istotne jest systematyczne wykonywanie badania. U kobiet miesiączkujących najlepiej wykonywać badanie piersi 2-3 dni po miesiączce (instrukcja-http://www.rakpiersi.pl/Samobadanie-piersi.html).

Objawy alarmowe podczas samobadania:
• wyczuwalny guz w piersi
• zmiana wielkości, kształtu, obrysu i napięcia skóry piersi
• wciągnięcie brodawki sutkowej (występujące nagle, tj. rozwijające się w ciągu, np. kilku tygodni)
• wciągnięcie skóry piersi i pojawienie się zmian w obrębie skóry piersi lub zmian w obrębie skóry brodawki (wgłębienia skóry, zaczerwienienia, usztywnienia, owrzodzenie itp.)
• krwisty wyciek z brodawki sutkowej
• objaw skórki pomarańczy (zaczerwienienie i obrzęk skóry całej piersi z widocznymi drobnymi dołeczkami)

USG piersi
Zaleca się wykonywanie USG piersi u kobiet między 20 a 40 rokiem życia co 12 miesięcy. Kobiety powyżej 40 roku życia powinny mieć również wykonane USG piersi jako badanie komplementarne do mammografii ponieważ USG piersi pozwala wykryć zmiany niewidoczne w mammografii. Najlepiej wykonać USG piersi w pierwszej połowie cyklu. Badanie USG jest bezpieczne również dla kobiet w ciąży i karmiących.

Mammografia
Mammografia to badanie wykorzystujące promienie RTG. Dzięki mammografii możliwe jest wykrycie bardzo małych zmian wielkości nawet 2 mm, a więc w bardzo wczesnych stadiach rozwoju , co daje dużą szansę całkowitego wyleczenia.
Zaleca się wykonywanie mammografii po 40 r.ż. co dwa lata. Obowiązujący w Polsce program badań przesiewowych finansowany przez NFZ dotyczy kobiet pomiędzy 50-69 rokiem życia. W ramach programu mammografia może być wykonana co 2 lata a pacjentki mogą zgłaszać się na badanie bez skierowania. Na stronie internetowej lubelskiego oddziału NFZ wymienione są jednostki, które wykonują badanie mammograficzne w ramach skryningu.

RAK SZYJKI MACICY

Rak szyjki macicy jest częstym nowotworem złośliwym Polek, jeśli jest wykryty w stopniu przedinwazyjnym może być całkowicie wyleczony. Rak szyjki macicy najczęściej dotyczy młodych kobiet. Ryzyko zachorowania wzrasta od 25 roku życia a szczyt zachorowania przypada na 45-49 rok życia.
Czynniki ryzyka raka szyjki macicy to:
• zakażenie HPV ( wirusem brodawczaka ludzkiego)
• nadwaga i otyłość
• uwarunkowania genetyczne
• wczesne rozpoczęcie współżycia płciowego
• duża liczba partnerów seksualnych
• duża (powyżej 5) porodów
• palenie
• niski status socjoekonomiczny
• dysplazja szyjki macicy

Badania profilaktyczne
W Polsce kobiety w wieku 25-59 lat objęte są populacyjnym programem przesiewowym finansowanym przez NFZ polegającym na wykonaniu cytologii raz na 3 lata. Przesiewowe badania cytologiczne wykonywane są w specjalistycznych gabinetach ginekologicznych lub przez położne środowiskowe w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej.
Jak przygotować się do badania
• na badanie należy zgłosić się co najmniej dwa dni po ostatnim dniu krwawienia miesiączkowego nie później niż 4 dni przed miesiączką.
• na 4 dni przed pobraniem wymazu cytologicznego nie należy stosować żadnych leków dopochwowych, nie wykonywać irygacji
• 24 godziny przed pobraniem wymazu cytologicznego należy zrezygnować ze współżycia płciowego
• przed pobraniem cytologii należy wyleczyć ewentualny stan zapalny

Zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)
Znanych jest ponad 100 typów wirusa. Do zakażenia dochodzi poprzez kontakty seksualne z osobą będącą nosicielem wirusa. Opisywane są przypadki zakażeń wertykalnych ( poród). Zakażenie dotyczy zarówno kobiet jak i mężczyzn.
Objawy
Zakażenie HPV jest przyczyną powstawania brodawek płciowych (kłykcin kończystych), brodawczaków krtani i raka szyjki macicy. Doniesienia naukowe podają, że niemal 100 % raków szyjki macicy związanych jest z przewlekła infekcją HPV. Do wysoce onkogennych typów wirusa zalicza się : typ 16, 18, 31,33, 45, 52,58.
Zakażenie HPV często przebiega bezobjawowo i po pewnym czasie wirus jest samoistnie eliminowany z organizmu. Jednak w tym czasie osoba zakażona przenosi wirusa na innych partnerów seksualnych.
Ochrona przed zakażeniem
Szczepienia są najskuteczniejszą metodą zapobiegającą zakażeniu onkogennymi typami HPV. Obecnie dostępne są 3 rodzaje szczepionek :
• czterowalentna (przeciwko typom HPV 6, 11, 16 i 18) chroni osoby zaszczepione przed wysokoonkogennymi typami HPV 16 i 18 oraz przed zakażeniem wirusami niskoonkogennymi 6 i 11, które są przyczyną kłykcin kończystych)
• szczepionka dwuwalentna (zawierająca białka strukturalne kapsydu 16 i 18)
• szczepionka dziewięciowalentna chroni aż przed 9 typami wirusa HPV: 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58 (siedem z nich odpowiada za prawie 90 proc. wszystkich zachorowań na raka szyjki macicy).

Szczepienia zalecane są dziewczynkom przed rozpoczęciem inicjacji seksualnej, optymalnie w 12 roku życia. Jednak mogą szczepić się kobiety do 26 roku życia.
W działaniach profilaktycznych istotna jest też ograniczona liczba partnerów seksualnych i stosowanie prezerwatyw. Konieczne jest też wykonywanie regularnych okresowych badań cytologicznych, które pozwalają na szybkie zidentyfikowanie zmian przednowotworowych i podjęcie leczenia. Szczepienie nie zwalnia z profilaktycznej cytologii.

<!– Global site tag (gtag.js) – Google Analytics –><script async src=”https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-158638487-1″></script><script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag(‘js’, new Date()); gtag(‘config’, ‘UA-158638487-1’);</script>

<span class="rating-result before_title mr-filter rating-result-872">			<span class="no-rating-results-text">Oceń nas</span>		</span>Zdrowy Styl

Oceń nas Zdrowy Styl

Prosimy o opinię

Usługi świadczone w ramach NFZ.

Często nie zdajemy sobie sprawy jak bardzo nasze zdrowie zależy od nas samych, ale tylko nasza świadomość i właściwe wybory pozwolą utrzymać dobrą kondycję i zdrowie.
„Procentowy udział stylu życia we wpływie na zdrowie wynosi ok. 50%, środowiska ok. 20 %, biologii człowieka ok. 20% a organizacji opieki zdrowotnej ok. 10%”
Marc Lalonde
Aktualnie największym problemem zdrowotnym ludzi są choroby cywilizacyjne, do których powstania i rozprzestrzeniania się przyczynił się postęp cywilizacji. Do tej grupy chorób zalicza się nadwagę i otyłość, cukrzycę typu 2, choroby układu krążenia, niektóre nowotwory i inne.

Zalecenia dotyczące właściwego stylu życia odnoszą się do zachowania równowagi pomiędzy dietą, wysiłkiem fizycznym i stanem psychicznym

„ZŁOTE ZASADY” ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

1. Utrzymuj prawidłową masę ciała (BMI 18,5-24,9, obwód talii u kobiet do 71 cm a u mężczyzn do 86 cm*).
2. Utrzymuj zdrową i zbilansowaną dietę przez całe życie (a nie na czas krótkotrwałej diety!).
3. Pij wodę! Unikaj słodzonych napojów i soków owocowych. Odkryj prawdziwy smak herbaty i kawy nie używając cukru.
4. Jedz regularnie 4-5 posiłków dziennie. Do każdego posiłku spożywaj warzywa i 1-2 razy dziennie owoce. Pamiętaj jednak , że owoce zawierają dużą ilość cukru, dlatego nie spożywaj ich wieczorem.
5. Jedz przede wszystkim produkty roślinne.
6. Jedz mięso, ale jako dodatek do warzyw. Wybieraj mięso z mniejszą zawartością tłuszczu np. ryby, drób.
7. Unikaj wędlin (dużo zdrowsza jest samodzielnie upieczona porcja mięsa, którą można kroić na plastry).
8. Jedz węglowodany. Nie poddawaj się modom dietetycznym i bądź asertywny! Węglowodany powinny stanowić 50-75% codziennej diety u dorosłych ludzi. Jednak wybieraj węglowodany o niskim indeksie glikemicznym** ( np. ciemne makarony, ryż, pieczywo razowe) unikaj węglowodanów o wysokim indeksie glikemicznym ( słodycze, słodkie napoje).
9. Regularny wysiłek fizyczny np. codzienny 45-60 minutowy spacer szybkim tempem poprawia kondycję fizyczną, psychiczną (wzrost endorfin), zmniejsza insulinooporność i poprawia odporność całego organizmu.
10. Nie pal.
11. Unikaj alkoholu.
12. Dbaj o emocje i zdrowie psychiczne (medytuj , uprawiaj sport, spotykaj się z ludźmi o pozytywnym nastawieniu , słuchaj muzyki, pracuj efektywnie, ale nie ponad swoje siły i kosztem wolnego czasu).

* ryzyko zaburzeń metabolicznych wzrasta przy obwodzie talii u kobiet powyżej 71 cm a u mężczyzn powyżej 86 cm. Natomiast otyłość brzuszną rozpoznajemy u kobiet przy obwodzie talii 80 cm, a u mężczyzn 94 cm zgodnie z wytycznymi International Diabetes Federation (IDF ).
** indeks glikemiczny określa procentowo szybkość zwiększenia stężenia glukozy we krwi po spożyciu produktów w porównaniu ze zwiększeniem, jakie następuje po spożyciu tej samej ilości węglowodanów w postaci czystej glukozy. Mniejszy IG świadczy o mniejszym wzroście poposiłkowej glikemii. Tak więc indeks glikemiczny klasyfikuje produkty żywnościowe na podstawie ich wpływu na stężenie glukozy we krwi i czasu pojawienia się zmian. Dochodzi do gwałtownego zwiększenia glikemii poposiłkowej, gwałtownego wydzielania insuliny, a następnie szybkiego zmniejszenia się stężenia glukozy we krwi, co skutkuje zwiększeniem wydzielania glukagonu i zwiększeniem łaknienia. Częste spożywanie produktów o wysokim indeksie glikemicznym sprzyja rozwojowi otyłości, insulinooporności i cukrzycy t.2.

Choroby układu krążenia (CHUK) a styl życia
Czynniki ryzyka i czynniki kardioprotekcyjne (ochronne) w chorobach układu krążenia (badanie INTER HEART, 2004)

CZYNNIKI RYZYKA

• Zaburzenia lipidowe
• Palenie tytoniu
• Nadciśnienie tętnicze
• Cukrzyca
• Otyłość brzuszna
• Czynniki psychospołeczne

CZYNNIKI KARDIOPROTEKCYJNE

• Zwiększenie spożycia warzyw i owoców
• Niewielkie spożycie alkoholu
• Aktywność ruchowa

Program przesiewowy w kierunku CHUK finansowany przez NFZ
Badania można wykonać bezpłatnie w Poradni Lekarza Rodzinnego .
Program przeznaczony jest dla kobiet i mężczyzn nieleczonych dotychczas na CHUK, które w danym roku kalendarzowym kończą 35, 40, 45, 50, 55 lat. Obejmuje on m.in. badanie lekarskie, pomiar ciśnienia tętniczego, BMI, badania cholesterolu i glukozy. Wyniki badań są następnie interpretowane przez lekarza a pacjent otrzymuje odpowiednie zalecenia i jeśli zajdzie potrzeba skierowanie na rozszerzoną diagnostykę.

Jak można zapobiec chorobom układu krążenia
W profilaktyce chorób układu krążenia ważne są regularne badania z pomiarem ciśnienia tętniczego, BMI, badaniem cholesterolu i glukozy ( odnośnik- patrz „cholesterol”, „glukoza”). Większość czynników ryzyka chorób układu krążenia ma charakter modyfikowalny. Wprowadzenie zmian w stylu życia ( odnośnik-patrz „złote zasady” stylu życia) może znacząco zmniejszyć nasilenie objawów chorobowych i opóźnić powstanie powikłań chorób układu krążenia. Niejednokrotnie bardzo trudno jest zmienić nawyki żywieniowe, dlatego warto w takiej sytuacji skorzystać z pomocy specjalistów np. lekarza pierwszego kontaktu, dietetyka, psychologa. W przypadku już rozpoznanych zaburzeń niezbędne jest wprowadzenie farmakoterapii, jednak nie zwalnia to pacjenta przed stosowaniem zmian w stylu życia ponieważ są niezbędne do prawidłowego leczenia.

Nowotwory a styl życia
Według WHO (Światowej Organizacji Zdrowa) można zapobiec ok 40 % zgonów z powodu nowotworów. Globalizacja i migracja ludności umożliwiła monitorowanie zachorowań na nowotwory różnych grup ludności różniących się stylem życia. Szacuje się, że ponad 80 % zachorowań na nowotwory złośliwe w krajach zachodnich można przypisać czynnikom środowiskowym.
Możliwe do zredukowania czynniki rozwoju nowotworów:
• Palenie tytoniu (rak płuc i wiele innych nowotworów)
• Alkohol (spożywanie alkoholu, niezależnie czy nieznaczne, średnie lub nadmierne ma związek ze podwyższonym ryzykiem powstania najczęstszych nowotworów takich jak rak piersi, odbytnicy, przełyku oraz regionów głowy i szyi)
• Złe nawyki żywieniowe (nowotwory przewodu pokarmowego i inne)
• Mała aktywność fizyczna (czynnik predykcyjny wielu nowotworów)
• Nadwaga i otyłość (szczególnie nowotwory przewodu pokarmowego i hormonozależne związane z aktywnością hormonalną tkanki tłuszczowej)
• Zakażenia wirusowe HBV (wirusowe zapalenie wątroby), HPV (zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego)- dzięki szczepieniom możemy zminimalizować ryzyko rozwoju tych nowotworów
• Promieniowanie UV (predysponuje do rozwoju czerniaka skóry)
• Środowiskowe i zawodowe czynniki rakotwórcze (chemiczne i fizyczne)

Cukrzyca t.2- choroba zależna od stylu życia
Cukrzyca jest to grupa chorób metabolicznych charakteryzująca się hiperglikemią i wynikającą z defektu wydzielania i/lub działania insuliny. Poważne powikłania cukrzycy rozwijają się wiele lat i dotyczą zaburzeń naczyniowych w postaci mikro i makroangiopatii. W efekcie doprowadzają do powikłań narządowych w postaci zawałów serca, udarów , ślepoty, niewydolności nerek i zaburzeń neurologicznych. W części sytuacji cukrzyca t. 2 przez wiele lat przebiega bezobjawowo dokonując spustoszenia w organizmie.

Przyczyny cukrzycy t.2
Cukrzyca t. 2 uwarunkowana jest genetycznie i wynika z zaburzenia produkcji i/lub wydzielania insuliny przez trzustkę. Drugim czynnikiem predysponującym do powstania cukrzycy jest nieprawidłowa dieta i otyłość, a więc czynniki podlegające modyfikacji. Do niedawna cukrzyca t. 2 występowała głównie u ludzi dorosłych, nazywana była cukrzycą wieku dorosłego lub cukrzycą starczą. W XXI wieku coraz częściej chorują ludzie młodzi a nawet nastolatki. Związane jest to z epidemią otyłości, która dotyka już dzieci.

Rozpoznanie cukrzycy
Opiera się na badaniu poziomu cukru we krwi.
Prawidłowy poziom cukru we krwi na czczo to 70-99 mg/dl
Stan przedcukrzycowy to poziom glukozy na czczo 100-125 mg/dl.
Przy rozpoznaniu stanu przedcukrzycowego konieczne jest wykonanie dodatkowych badań, które potwierdzą lub wykluczą cukrzycę. Jest to między innymi OGTT- doustny test tolerancji glukozy.
Cukrzycę rozpoznaje się przy poziomie glukozy we krwi na czczo ≥ 126 mg/dl
lub ≥ 200 mg/dl podczas badania przygodnego poziomu cukru we krwi ( niezależnie od posiłku).

OGTT- doustny test tolerancji glukozy
Badanie wykonuje się na czczo. Na badanie należy zarezerwować ok. 2 godzin. Po pierwszym pobraniu krwi pacjent wypija 75 g glukozy rozpuszczonej w wodzie a po 2 godzinach ponownie pobierana jest krew do badania. Wynik może potwierdzić lub wykluczyć cukrzycę lub stan przedcukrzycowy.

Profilaktyka cukrzycy
Badania naukowe dowodzą, że utrzymywanie prawidłowej masy ciała, zbilansowana dieta z niską zawartością cukrów prostych ( słodycze, słodkie napoje) oraz wysiłek fizyczny w znaczącym stopniu redukują ryzyko rozwoju cukrzycy t.2 i stanu przedcukrzycowego ( patrz „złote zasady „ zdrowego stylu życia).

Profilaktyczne badania poziomu cukru we krwi
Badanie poziomu cukru we krwi należy wykonywać raz na 3 lata u osób powyżej 45 roku życia. Ponadto niezależnie od wieku poziom glukozy należy oznaczać raz w roku u osób z następującymi czynnikami ryzyka:
• Nadwaga i otyłość (BMI ≥25, obwód talii u kobiet ≥ 80cm a u mężczyzn ≥ 94 cm)
• Cukrzyca występująca w rodzinie (rodzice, rodzeństwo)
• Mała aktywność fizyczna
• U których w poprzednim badaniu stwierdzono stan przedcukrzycowy
• U kobiet z przebytą cukrzycą ciążową
• U kobiet, które urodziły dziecko o masie ciała> 4 kg
• U osób z nadciśnieniem tętniczym
• U kobiet z zespołem policystycznych jajników
• U osób z chorobą układu sercowo-naczyniowego
• U osób z nieprawidłowym cholesterolem (HDL < 40 mg/dl i/lub triglicerydy > 150 mg/dl

Badanie cholesterolu
Cholesterol jest niezależnym czynnikiem ryzyka rozwoju chorób układu krążenia
Badanie cholesterolu powinno być wykonane u osób z co najmniej jednym czynnikiem ryzyka chorób układu sercowo- naczyniowego :
• Mężczyzni >40 roku życia
• Kobiety >50 roku życia
• Nadciśnienie tętnicze
• Palenie
• Nadwaga i otyłość
• Obciążający wywiad rodzinny w kierunku zaburzeń lipidowych
• Choroba układu krążenia
• Cukrzyca
• Przewlekła choroba nerek lub choroba nerek o podłożu autoimmunologicznym

Badanie cholesterolu powinno być wykonane co najmniej raz na 3-5 lat jeśli wynik badania był prawidłowy. U osób z rozpoznaną hipercholesterolemią badanie należy oznaczać raz w roku po osiągnięciu docelowego stężenia cholesterolu LDL-C.

<!– Global site tag (gtag.js) – Google Analytics –><script async src=”https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-158638487-1″></script><script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag(‘js’, new Date()); gtag(‘config’, ‘UA-158638487-1’);</script>