<span class="rating-result before_title mr-filter rating-result-862">	<span class="mr-star-rating">			  <i class="fa fa-star mr-star-full"></i>	  	  <i class="fa fa-star mr-star-full"></i>	  	  <i class="fa fa-star mr-star-full"></i>	  	  <i class="fa fa-star mr-star-full"></i>	  	  <i class="fa fa-star mr-star-full"></i>	  </span><span class="star-result">	5/5</span>			<span class="count">				(1)			</span>			</span>Dlaczego warto się szczepić?

Dlaczego warto się szczepić?

Prosimy o opinię

Szczepienia są najskuteczniejszym narzędziem zwalczania chorób zakaźnych. Szczepienie całych populacji przyczyniło się do całkowitego wyeliminowania śmiertelnej choroby – ospy prawdziwej oraz do ograniczenia zachorowań na poliomyelitis (chorobę Heinego-Medina), odrę i różyczkę wrodzoną. W zwalczaniu chorób zakaźnych ważne jest aby szczepieniom podlegała jak największa liczba ludzi, jest to niezmiernie istotne zwłaszcza w świecie globalizacji i łatwości przemieszczania się. Istnieje bowiem duże ryzyko zawleczenia groźnych chorób zakaźnych z krajów gdzie szczepienia nie mają charakteru populacyjnego.

Szczepienia ochronne w Polsce są realizowane zgodnie z obowiązującym Programem Szczepień Ochronnych (PSO), który każdego roku jest uaktualniany przez Głównego Inspektora Sanitarnego.
Szczepienia obowiązkowe wykonywane są w ramach powszechnego ubezpieczenia i są bezpłatne. Poza obowiązkowymi szczepieniami wskazane są też „szczepienia zalecane” , które są pełnopłatne dla pacjentów , ale stanowią ważne uzupełnienie szczepień obowiązkowych.

Strach przed szczepieniami
Niektórzy rodzice unikają szczepienia swoich dzieci co stwarza duże niebezpieczeństwo rozwoju powikłań pochorobowych zwłaszcza małych dzieci. W ostatnich latach zauważalny jest wzrost zachorowalności na niektóre choroby zakaźne np. krztusiec, odrę.
Najczęściej obawy rodziców dotyczące bezpieczeństwa szczepionek i niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP) związane są z brakiem wiedzy i fałszywymi doniesieniami z nierzetelnych stron internetowych. Ryzyko wystąpienia poważnego odczynu poszczepiennego jest wielokrotnie mniejsze niż ryzyko i konsekwencje wynikające z zachorowania na chorobę zakaźną.
Najczęstsze odczyny poszczepienne mają charakter łagodny, szybko ustępują i są to:
• Obrzęk i odczyn zapalny w miejscu wstrzyknięcia szczepionki
• Gorączka
• Gorsze samopoczucie i rozdrażnienie
• Bolesność w miejscu wstrzyknięcia
W przypadku wystąpienia wysokiej gorączki powyżej 39°C nie ustępującej po lekach przeciwgorączkowych, wymiotów, nadmiernej senności, nieutulonego płaczu dziecka ( płacz powyżej 3 godzin), nadmiernej bladości, senności lub wiotkości dziecka należy skontaktować się z lekarzem. Poważne odczyny poszczepienne zdarzają się rzadko – 1/10 000 dawek. Każdy niepożądany odczyn zgłaszany przez rodziców jest odnotowywany w dokumentacji dziecka i zgłaszany jako NOP.
Wiarygodne strony o szczepieniach polecane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO): Vaccine Safety Net (VSN), Szczepienia.info

<!– Global site tag (gtag.js) – Google Analytics –><script async src=”https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-158638487-1″></script><script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag(‘js’, new Date()); gtag(‘config’, ‘UA-158638487-1’);</script>