<span class="rating-result before_title mr-filter rating-result-864">	<span class="mr-star-rating">			  <i class="fa fa-star mr-star-full"></i>	  	  <i class="fa fa-star mr-star-full"></i>	  	  <i class="fa fa-star mr-star-full"></i>	  	  <i class="fa fa-star mr-star-full"></i>	  	  <i class="fa fa-star mr-star-full"></i>	  </span><span class="star-result">	5/5</span>			<span class="count">				(1)			</span>			</span>Szczepienia obowiązkowe / BEZPŁATNE

Szczepienia obowiązkowe / BEZPŁATNE

Prosimy o opinię

1 doba życia WZW B (I), gruźlica
2 miesiąc (7-8 tydz.) WZW B (II), DTPw (I), Hib (I), Pneumokoki (I)
3-4 miesiąc (po 6-8 tyg. od poprzedniego) DTPw (II), Hib (II), IPV (I), Pneumokoki (II)- po 8 tyg.
5-6 miesiąc (po 6-8 tyg. od poprzedniego) DTPw (III), Hib (III), IPV (II)
7 miesiąc wzw B (III)
13-14 miesiąc MMR (I), pneumokoki
16-18 miesiąc DTPw (IV), IPV (III), Hib (IV)
6 rok życia DTPa (I -przypominająca), OPV
10 rok życia MMR (II)
14 rok życia dTap (II-przypominająca)
19 rok życia Td (III-przypominająca)

*WZW B (wirusowe zapalenie wątroby typu B), DTP (błonica, tężec, krztusiec), Hib (Hemophilus influenzae typ B), IPV i OPV (poliomyelitis), MMR (odra, świnka i różyczka)

SZCZEPIENIA SKOJARZONE (schemat alternatywny do szczepień bezpłatnych)
Alternatywny schemat szczepienia w stosunku do finansowanego z budżetu państwa możliwy jest dzięki szczepionkom skojarzonym, które są pełnopłatne. Zaletą tych szczepionek jest przede wszystkim zmniejszenie liczby wkłuć u dziecka co poprawia komfort szczepienia.
Aktualnie dostępne są dwie szczepionki skojarzone dla dzieci w pierwszych latach życia:
• 5 składnikowa (DTP+IPV+Hib)
• 6-składnikowa (DTP+IPV+Hib+WZW B)

Dziecko do drugiego roku życia obowiązkowo powinno być zaszczepione przeciwko: żółtaczce, gruźlicy, błonicy, tężcowi, krztuścowi, chorobie Heinego- Medina, Haemophilus influenza t.B, pneumokokom oraz śwince, odrze i różyczce. W zależności od wyboru szczepionek (monowalentne czy skojarzone) dziecko otrzymuje różną ilość wkłuć.

<!– Global site tag (gtag.js) – Google Analytics –><script async src=”https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-158638487-1″></script><script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag(‘js’, new Date()); gtag(‘config’, ‘UA-158638487-1’);</script>