Gastromed

Gastromed

4.87/5 (38)

Prosimy o opinię

gastromed, grupa scanmed, logo

 

 

Gastromed Sp. z o.o. od  dnia 07.08.2014 r. należy do GRUPY SCANMED.

Obecnie ZOZ GASTROMED znajduje się na ul. Onyksowej 10, a w jego skład wchodzą:
1. Przychodnia, w której działają poradnie:
• Gastroenterologiczna
• Proktologiczna
• Diabetologiczna
• Dietetyczna
• Chirurgii Onkologicznej
• Chirurgii Ogólnej
• Endokrynologiczna
• Psychologiczna
• Urologiczna
• Ortopedyczna
• Kardiologiczna
• Nefrologiczna
• Onkologiczna
• Chorób Jamy Ustnej
2. Pracownia Badań Endoskopowych z Pracownią USG
3. Pracownia USG
4. Oddział Gastroenterologii Jednego Dnia
5. Dział Farmacji Szpitalnej
6. Pracownia Cytologii – CellPrep
7. Pracownia Rehabilitacji Krocza
8. Pracownia Stymulatorów Serca
9. Pracownia Endoskopii Urologicznej
10. Pracownia Diagnostyki Obrazowej (tomografia komputerowa i badania RTG)
11. Przychodnia Lekarza Rodzinnego

ZOZ Gastromed czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-19.30, w soboty od 8.00 do 15.00 lub dłużej w zależności od potrzeb. Podobnie pracuje Oddział Gastroenterologii Jednego Dnia.

Zapraszamy na www Gastromedu – kliknij

Od stycznia 2002 ZOZ realizował porady z zakresu gastroenterologii i endoskopii przewodu pokarmowego w ramach kontraktu z Lubelską Regionalną Kasą Chorych, a następnie z Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. Z uwagi na zwiększającą się z każdym rokiem liczbą pacjentów, po 3 latach działalności w przytulnych, ale małych pomieszczeniach przy ul. Granicznej konieczne okazało się przeniesienie do większych pomieszczeń, co uczyniono w październiku 2005r.

Od roku 2006 w ramach kontraktu z NFZ pracuje poradnia gastroenterologiczna, diabetologiczna, proktologiczna, hepatologiczna oraz pracownia badań endoskopowych gdzie wykonywane są endoskopowe procedury kosztochłonne. Od roku 2007 w ramach kontraktu z NFZ pracuje również Oddział Gastroenterologii Jednego Dnia. Od początku istnienia ZOZ stawialiśmy na dynamiczny rozwój endoskopii przewodu pokarmowego. Osiągamy to przez intensywne szkolenia zespołu endoskopowego, zarówno lekarskiego jak i pielęgniarskiego oraz systematyczne zakupy nowego sprzętu i wdrażanie najnowszych technologii endoskopowych (więcej w zakładce ,,endoskopia XXI wieku”). Warto powiedzieć, że w roku 2009 wykonaliśmy ok 6500 badań endoskopowych i ok. 6000 w roku 2010 co stawia nas zdecydowanie na I miejscu w województwie lubelskim. Stopniowo rozwijaliśmy także inne dyscypliny medyczne w zakresie ambulatoryjnym. W 2014 roku uruchomiliśmy Pracownię Endoskopii Urologicznej.

W marcu 2015 oddaliśmy do użytku Pracownię Diagnostyki Obrazowej wyposażoną w tomograf komputerowy firmy Siemens oraz aparat RTG płucno-kostny. Pod koniec roku rozszerzyliśmy zakres świadczonych usług o Przychodnię Lekarza Rodzinnego.

Zapraszamy na www Gastromedu – kliknij

Zarząd firmy

 • Wit Cezary Danilkiewicz
  Prezes Gastromed Sp. z o.o., Dyrektor Medyczny ZOZ Gastromed
 • Robert Starzec
  Członek Zarządu Gastromed Sp. z o.o.
 • Grzegorz Wojciechowski
  Członek Zarządu Gastromed Sp. z o.o.
 • Elżbieta Horszczaruk-Wojciechowska
  Z-ca Dyrektora Medycznego ZOZ Gastromed, Przełożona Pielęgniarek
 • Paweł Iberszer
  Pełnomocnik Zarządu ds. Rozwoju

Sekretariat:

 • Dagmara Dziekanowska
  asystentka Zarządu
 • Anna Konarska
  asystentka Zarządu

Pozostały personel:

 • Ewa Makowska
  Kierownik Działu Obsługi Pacjenta
 • Piotr Piekarz
  Obsługa Techniczna

Polityka jakości

Zarząd Spółki GASTROMED Sp. z o.o. mając na względzie dobro pacjenta, zobowiązuje się do świadczenia usług medycznych w sposób profesjonalny, z zastosowaniem najnowszych technologii medycznych i według najlepszych umiejętności personelu.

Celem Spółki jest dążenie do udzielania świadczeń medycznych na wysokim poziomie zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi, standardami medycznymi  i oczekiwaniami pacjentów, zapewniając im, a także personelowi przyjazne oraz bezpieczne warunki pobytu i pracy.

Powyższe cele nadrzędne będą realizowane, w szczególności poprzez:

 • profesjonalną organizację  pracy, która umożliwi właściwe zarządzanie Spółką na każdym poziomie jej działalności leczniczej i biznesowej,
 • poszanowanie godności pacjenta, wzajemny szacunek i partnerstwo w kontaktach z nim,
 • wdrażanie nowych technologii medycznych w diagnozowaniu i leczeniu pacjentów,
 • podnoszenie poziomu satysfakcji pacjentów i personelu, a także dbałość o ich satysfakcję, doskonalenie  działań  organizacyjnych i technicznych dla poprawy oddziaływania na środowisko naturalne oraz środowisko pracy, wpływających na bezpieczeństwo pacjentów i personelu,
 • prowadzenie i doskonalenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wymaganiami wynikającymi z norm poszczególnych systemów zarządzania,
 • podnoszenie  kwalifikacji  personelu,  wspieranie  wszelkich inicjatyw w zakresie poprawy jakości , bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska,
 • zapobieganie zanieczyszczeniom i osiąganie poprawy w zakresie oddziaływania na środowisko naturalne, obniżanie ilości odpadów oraz racjonalne gospodarowanie zużywanymi surowcami,
 • rozwijanie odpowiedniej kultury i świadomości proekologicznej wśród personelu i pacjentów, zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
 • uświadamianie i angażowanie personelu w działania na rzecz ochrony środowiska, bezpieczeństwa pracy i informacji,
 • zapewnienie  bezpieczeństwa informacji poprzez zarządzanie ryzykiem, zmianami oraz ciągłością informacji,
 • ochronę systemów przetwarzania informacji przed nieuprawnionym dostępem bądź zniszczeniem,
 • doskonalenie realizowanych procesów gospodarczych w celu spełnienia obowiązujących wymagań prawnych dotyczących ochrony środowiska, bezpieczeństwa pracy oraz bezpieczeństwa informacji

Realizacja Polityki Jakości odbywa się poprzez utrzymanie i ciągłe doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością, środowiskiem, bhp i bezpieczeństwa informacji, zgodnego z  wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2009 / PN-EN ISO 14001:2005 / PN-N 18001:2004 / PN –ISO/IEC 27001:2014. Zarząd Spółki zaświadcza, że Polityka Jakości jest zrozumiała, wdrożona i utrzymywana we wszystkich obszarach organizacji.

Lublin dnia 07.03.2015 r.

<!– Global site tag (gtag.js) – Google Analytics –><script async src=”https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-158638487-1″></script><script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag(‘js’, new Date()); gtag(‘config’, ‘UA-158638487-1’);</script>